سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

مباحث جزوه : نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی ، نیروی الکتریکی به عنوان یک نیروی پایستار ،علامت کار میدان ، حرکت بار الکتریکی در…