سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

  فصل اول زيست و آزمايشگاه ۱ (مولکول هاي زيستي) از مبحث هاي پايه اي زيست شناسي محسوب مي شود و اگرچه در کنکور به طور مستقيم از آن سوالي مطرح…