سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

رای اینکه بدتنید مرور مطالب درسی چگونه است فرض کنید که فردی، مطلبی را به طور دقیق مطالعه کرده است. سوال: آیا کار تمام شده است؟ جواب:…