سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

  وی افزود: در اجرای تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و دفاتر پیشخوان دولت در راستای صدور تأییدیه تحصیلی این دفاتر در سراسر کشور با تجهیز…