سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

  آسمان خدا روی ما رو زمین ننداخت خیلی وقت بود که به بچه مون قول داده بودیم زمستان میریم برف بازی ... یک زمستان گذشت ولی برفی نبارید ... بنده…