سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

کاستن حواس پرتی, استفاده از راهنما به هنگام مطالعه, ایجاد تمرکز, ترک افکار منفی, تعیین زمان و مکان مطالعه, تندخوانی, جدیت در مطالعه, خط کشیدن زیر مطالب مهم, خواندن اجمالی, داشتن افکار مثبت, روش های تقویت تمرکز حواس, منشأ حواس پرتی, مهدی حبیب زاده, یادداشت برداری هنگام مطالعه