سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

سلام حلول ماه اسفند، ماه عیدی کارمندی، خانه تکانی ، رخت و لباس نو ، ماهی قرمز و ...مبارک طبق قوانین فیزیکی ، میگن اگر به جسمی عایق بار الکتریکی…