سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

وی افزود: کارنامه تمام داوطلبان واجد شرایط گزینش که شامل اطلاعات مربوط به رتبه فرد و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته‌های امتحانی…