سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

معاون وزیر علوم تاکید کرد: این امر راه را برای ورود سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی هموارتر می کند.   وی خاطر نشان کرد: بنابراین…