سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

اتحاد جمله مشترک, اتحاد مربع دو جمله ای, اتحاد مزدوج, اتحاد مکعبات دو جمله, اتحاد و تجزیه های ترکیبی, اتحاد چاق و لاغر, تجزیه, تجزیه به روش اتحاد مربع دو جمله ای, تجزیه به روش اتحاد مزدوج, تجزیه به روش فاکتورگیری, تعریف اتحاد, حمید پوزن