سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

  کی از دوستان در مورد درس خواندن سوال پرسیده بود نوشته زیر را برای ایشان فرستادم گفتم حالا که تایپ کرده ام اینجا هم بگذارم همه ببینندامیدوارم…