سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

جدول سطح دشواری  کنکور تجربی  92 (نسخه اولیه)   رنگ ها چه مفهومی دارند ؟  رنگ سبز : تشابه سطح دشواری با کنکور 91 رنگ آبی : ساده تر…