سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

خلاصه نویسی تکنیکی به سبک انسانی ها کاری از جناب حسن گلی       به نام خدای بخشنده و مهربان! خلاصه نویسی یکی از مهم ترین مراحل روش مطالعه…