سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

بعد از جلسات متعدد با اساتید بنام فیزیک کنکور ایران و بررسی اینکه آیا در قالب استانداردهای فوق حرفه ای حرف آخر قرار می گیرند یا خیر ، بالاخره…