سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

مصاحبه ی اختصاصی با نفر اول کنکورسراسری درگروه آزمایشی علوم تجربی(خانم فرزانه رحمانی) من خودم شخصا مصاحبه با رتبه های برتر کنکور رو خیلی…