استاد رضا اصغری

کانال و اینستاگرام کنکور 100

اینستاگرام

تلگرام ما

آمار سایت
 • آمار مطالب
 • کل مطالب : 1570
 • آمار کاربران
 • تعداد نظرات: 443
 • افراد آنلاین : 81
 • آمار بازدید
 • بازديد امروز : 14,886
 • بازديد ديروز : 16,420
 • بازدید کلی : 10,038,371
 • پایتخت کتاب

  طرح های مشاوره ای کنکور استاد رضا اصغری


  تغییرات منابع کنکور 96

   

  اختصاصی از کانال سایت

   

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ در یک نگاه

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ ریاضی : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ ادبیات : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ دینی : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ زبان انگلیسی : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ عربی : بدون تغییر اما عربی ۱ جزئی

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ زیست : خیلی جزئی

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ شیمی : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۱ : تغییرات کلی

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۲ : تغییرات جزئی و کلی در دو فصل

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک پیش : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور 96تغییرات منابع کنکور ۹۶

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۱

  فیزیک ۱ :

  فصل ۱ :

  • حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ی ۵ از کتاب قبلی
  • اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴
  • تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ی ۴
  • تغییر مثال ۱ و اضافه شدن مثال شماره ی ۲ در صفحه ی ۵
  • تغییر توضیح انرژی جنبشی در صفحه ی ۶
  • اضافه شدن مثال شماره ۳ و ۴ و اضافه شدن شکل ۱ – ۹ به صفحه ی ۶
  • تغییر تمرین ۲ در صفحه ی ۷
  • اضافه شدن مثال شماره ی ۵ و تمرین شماره ی ۳ به صفحه ی ۸
  • تغییر پاسخ دهید ۲ در صفحه ی ۹
  • اضافه شدن مثال ۶ به صفحه ی ۹
  • تغییر تمرین ۴ در صفحه ی ۱۰
  • اضافه شدن مثال ۷ و تمرین ۵ به صفحه ی ۱۰
  • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ی ۱۱
  • اضافه شدن آزمایش کنید ۱ به صفحه ی ۱۱
  • اضافه شدن مثال ۸ به فعالیت ۲
  • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ی ۱۲
  • اضافه شدن مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ی ۱۳
  • تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ی ۱۳
  • اضافه شدن فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ی ۱۴
  • تغییر توضیح انرژی باد در صفحه ی ۱۷
  • تغییر توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ی ۱۹
  • اضافه شدن زندگی نامه ی شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱
  • اضافه شدن فعالیت ۶ به صفحه ی ۲۱
  • تغییر پرسشها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های اضافی در صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶

  تغییرات منابع کنکور 96

  فصل ۲

  • اضافه شدن شکل های ۲ – ۱ و ۲ – ۲  به صفحه ی ۲۸
  • اضافه شدن زندگی نامه ی آندره سلسیوس به صفحه ی ۲۹
  • حذف ساخت دماسنج ومدرج­ساختن­دماسنج­که­درکتاب­قبلی­درصفحه­ی ۳۴ قرار داشت
  • اضافه شدن شکل ۲ – ۳ و فعالیت ۲ در صفحه ی ۳۰
  • اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی در صفحه ی ۳۱
  • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن شاطر به صفحه ی ۳۳
  • تغییر توضیح رسانش گرما در صفحه ی ۳۴
  • اضافه شدن فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ی ۳۵
  • اضافه شدن آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ در صفحه ی ۳۶
  • تغییر توضیحات گرمای ویژه در صفحه ی ۳۸
  • تغییر فناوری و کاربرد در صفحه ی ۳۶
  • تغییر در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹
  • اضافه شدن مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ی ۴۰
  • تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو در صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۴۵

  تغییرات منابع کنکور 96

  فصل ۳

  • اضافه شدن ساختار اتمی در صفحه ی ۴۷
  • به علت تغییرات کلی بیشتر تشابه های این بخش گفته می شود .
  • یکسان بودن توضیحات پایستگی انرژی و آذرخش یا تخلیه ی الکتریکی در صفحات ۵۰ و ۵۳
  • یکسان بودن مصرف انرژی الکتریکی در صفحه ی ۶۶
  • یکسان بودن توان الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۷
  • بهای انرژی الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۹

  فصل ۴

  • تغییر پاسخ دهید ۱ در صفحه ی ۷۸
  • اضافه شدن شکل ۴ – ۱ و ۴ – ۳ در صفحه ی ۷۸
  • اضافه شدن توضیحاتی به متن در صفحه ی ۷۹
  • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن سنان در صفحه ی ۸۱
  • تغییر فعالیت ۴ و شکل ۴ – ۹ در صفحه ی ۸۳
  • اضافه شدن فعالیت ۵ در صفحه ی ۸۴
  • اضافه شدن ویژگی های تصویر در آینه ی تخت و کامل تر شدن آن در صفحه ی ۸۴
  • اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ی ۸۵
  • تغییر توضیح کانون آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۶
  • تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۷
  • اضافه شدن فعالیت ۸ در صفحه ی ۸۷
  • تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ی ۸۸
  • اضافه شدن فعالیت ۹ در صفحه ی ۹۰
  • اضافه شدن فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ی ۹۱
  • تغییر توضیح کانون آینه ی محدب در صفحه ی ۹۱
  • تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه های محدب در صفحه ی ۹۲
  • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۹۲
  • اضافه شدن فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۹۳
  • اضافه شدن فعالیت ۱۳ و مثال ۱ به در صفحه ی ۹۴
  • اضافه شدن معادله ی آینه های کروی به صفحه ی ۹۴
  • اضافه شدن مثال ۲ و مثال ۳ و تمرین ۱ به صفحه ی ۹۵
  • اضافه شدن فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ی ۹۶
  • تغییر مثال ۵ و ۶ در صفحه ی ۹۷
  • اضافه شدن مثال ۷ در صفحه ی ۹۸
  • اضافه شدن پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ی ۹۹
  • اضافه شدن فعالیت ۱۵ در صفحه ی ۱۰۰
  • تغییر پرسش های و مسائل در صفحات ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵

  تغییرات منابع کنکور 96

  فصل ۵

  • تغییر آزمایش کنید ۲ در صفحه ی ۱۰۸
  • اضافه شدن زندگی نامه ی ویلبرورد اسنل به صفحه ی ۱۱۰
  • اضافه شدن قانون اسنل و توضیحات آن در صفحه ی ۱۱۰
  • اضافه شدن تمرین ۱ در صفحه ی ۱۱۱
  • اضافه شدن فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ی ۱۱۲
  • اضافه شدن مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ی ۱۱۳
  • آوردن زندگی نامه ی ابن هیثم در صفحه ی ۱۱۴
  • تغییر جدول ضریب شکست مواد در صفحه ی ۱۱۴
  • تغییر توضیح زاویه حد در صفحه ی ۱۱۶
  • اضافه شدن آزمایش کنید ۵ در صفحه ی ۱۱۶
  • اضافه شدن مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ی ۱۱۷
  • تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در متن کتاب در صفحه ی ۱۱۹
  • اضافه شدن توضیح طیف نور سفید در صفحه ی ۱۲۱
  • اضافه شدن مثال ۶ در صفحه ی ۱۲۲
  • تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
  • تغییر ویژگی های عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
  • تغییر آزمایش کنید ۷ در صفحه ی ۱۲۴
  • تغییر کپی کردن از نام در صفحه ی ۱۲۴
  • اضافه شدن فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ی ۱۲۶
  • اضافه شدن فعالیت ۱۰ در صفحه ی ۱۲۸
  • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۱۳۰
  • اضافه شدن معادله عدسی ها در صفحه ی ۱۳۰
  • اضافه شدن تمرین ۳ در صفحه ی ۱۳۲
  • تغییر مثال ۹ در صفحه ی ۱۳۳
  • اضافه شدن مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۱۳۵
  • اضافه شدن سه خط به متن درس در صفحه ی ۱۴۰
  • تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۲

  • اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئور گالیله در صفحه ی ۲
  • اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸
  • اضافه شدن اضافه شدن تمرین ۳ – ۴ در صفحه ی ۶۵
  • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :

  فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .

  • سوالات ۱ و ۲ و ۴ در بخش پرسش های فصل ۵ در صفحه ی ۱۱۶
  • سوالات ۱ تا ۱۰ در بخش مسئله های فصل ۵ در صفحه های ۱۱۶ و ۱۱۷
  • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :
  • فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .
  • تمرین ۶ – ۱ در صفحه ی ۱۲۰
  • حالت های ماده در صفحه ی ۱۲۷
  • فعالیت ۶ – ۲ در صفحه ی ۱۲۸
  • انتقال گرما در صفحه ی ۱۴۴
  • یکسان بودن تمارین و مسئله های بخش ۶

  تغییرات منابع کنکور 96

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۳

  • اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ی ۱۵۲
  • توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ی ۱۵۸
  • تغییر سوالات در قسمت مسئله ها در صفحه ی ۱۶۸
  • اضافه شدن سوال ۹ در صفحه ۱۶۹ و بخش مسئله ها

   

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / عربی ۱

  تغییرات در درس عربی اول دبیرستان ، فقط در درس ۱ آن هم به صورت جزئی و در حد کم و زیاد شدن بعضی عنوان ها در بخش قواعد (یادآوری قواعد دوره راهنمایی) و تمرینات است و متن درس و سایر بخش ها تغییر نکرده است .


  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست دوم

  تغییر جزئی در تصویر ماهی در صفحه ی ۱۱۴

   

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست سوم

  حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰

   

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست پیش دانشگاهی

  • تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خط آخر در صفحه ی ۹
  • تبدیل ژن به DNA در خط اول در صفحه ی ۳۰
  • تغییر در مورد ۵ شکل در صفحه ی ۱۶
  • تغییر مختصر در توضیح شکل در صفحه ی ۲۴
  • تبدیل کلمه ی بیگانه به گونه ی دیگری در خط یازدهم در صفحه ی ۴۳
  • تغییر مختصر در جمله ی ۴ تا مانده به آخر در صفحه ی ۹۵
  • اضافه شدن یک جمله به خط پنجم در صفحه ی ۱۱۸
  • تبدیل کلمه ی هرگز به معمولاً در خط بالای بیشتر بدانید در صفحه ی ۱۱۸
  • اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ی ۱۲۱
  • اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی در صفحه ی ۱۸۹

  تغییرات منابع کنکور 96

  با آرزوی بهترین ها برای شما کنکوری های عزیز

  منبع : گروه مشاوره نام

   

   

  درباره : کتب درسی , تغییرات کتاب های درسی ,
  برچسب ها : تغییرات منابع کنکور ۹۶ , منابع کنکور ۹۶ , کنکور ۹۶ , کنکور , تغییرات منابع کنکور ۹۶ ریاضی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ ادبیات , تغییرات منابع کنکور ۹۶ دینی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ زبان انگلیسی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ عربی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ زیست , تغییرات منابع کنکور ۹۶ شیمی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۱ , تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۲ , تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک پیش , منابع فیزیک کنکور , منابع زیست شناسی کنکور , منابع دین و زندگی کنکور , منابع ادبیات کنکور , منابع زبان انگلیسی کنکور , منابع عربی کنکور ,
  بازدید : 1317 تاریخ : چهارشنبه 31 شهريور 1395 نویسنده : رضا اصغري | نظرات ()

  اردوی نوروزی

  ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  تبلیغات

  استاد رضا اصغری

  وبلاگ کنکور 100

  اطلاعات کاربری
 • عضو شويد
 • نام کاربری :
  رمز عبور :

 • فراموشی رمز عبور؟
 • عضویت سریع
 • نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
  آرشیو
 • 1396
 • 1395
 • 1394
 • 1393
 • 1392
 • موضوعات
 • دكتري
 • سوالات کنکور دکتری 93
 • سوالات کنکور دکتری 92
 • کارشناسی ارشد
 • سوالات کنکور ارشد
 • جزوات کنکوری
 • زبان و ادبیات فارسی
 • عربی
 • دین و زندگی
 • زبان انگلیسی
 • ریاضی حسابان دیفرانسیل
 • فیزیک
 • شیمی
 • زیست شناسی
 • ریاضیات گسسته
 • جبر و احتمال
 • هندسه
 • آمار و مدلسازي
 • جزوات رشته انسانی
 • زمین شناسی
 • دانلود آزمونهای آزمایشی
 • گزينه 2
 • گاج
 • قلمچي
 • سنجش
 • رزمندگان
 • پیشرفت تحصیلی
 • فار
 • تست قرمز
 • سوالات کنکور خارج از کشور
 • خارج از کشور رشته ریاضی
 • خارج از کشور رشته تجربی
 • دانلود سوالات کنکورسراسري
 • تجربي
 • رياضي
 • انساني
 • سوالات امتحانات نهایی
 • امتحان نهایی سال سوم
 • امتحان نهایی سال چهارم
 • مشاوره
 • مقالات مشاوره ای
 • مصاحبه با نفرات برتر کنکور
 • مشاوره تحصیلی
 • روش مطالعه دروس
 • فیلم های آموزشی
 • کنکور آسان است
 • ونوس
 • فرصت برابر
 • سایر
 • تصاویر
 • تصویر
 • مجلات آموزشی
 • قلمچی
 • پیک سنجش
 • سوالات تستی
 • تست های درس ادبیات
 • تست های درس ریاضی
 • تست های درس زیست
 • تست های درس شیمی
 • تست های درس فیزیک
 • راهنمای انتخاب رشته
 • نکات مهم انتخاب رشته
 • معرفی رشته هادانشگاهی
 • معرفی دانشگاه ها
 • کتب درسی
 • دانلود کتاب های درسی
 • حل المسائل کتاب درسی
 • تغییرات کتاب های درسی
 • بانک اطلاعاتی کنکور
 • اخبار آموزشی
 • بودجه بندی دروس کنکور
 • کارنامه نفرات برتر کنکور
 • برنامه آزمون های مختلف
 • نقد سوالات آزمون سراسری
 • نرم افزارهای کنکوری
 • سوالات المپیاد
 • المپیاد ریاضی
 • المپیاد فیزیک
 • المپیاد شیمی
 • المپیاد زیست شناسی
 • المپیاد کامپیوتر
 • المپیاد نجوم
 • المپیاد ادبی
 • کدهای اختصاصی

  دریافت کد آیفریم حرفه ای یا نمایش یک صفحه در صفحه دیگر

  دریافت کد افزایش بازدید

  Code Center