سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

مشابه این سوالات زیست را در آزمون ۶ آذر قلمچی خواهید دید در فایل پیوست ۵۰ سؤال از مبحث‌های کل کتاب زیست و آزمایشگاه۱+ تغییر و تحول گونه‌ها…