سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

کارگاه مشاوره کنکور  اسفند۹۳ کاری از آقای افشار   آسمان خدا روی ما رو زمین ننداخت خیلی وقت بود که به بچه مون قول داده بودیم زمستان میریم…