سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

  اسفند یا اردیبهشت؟! درس ها را کی تمام کنم?! مقاله از علی سلیمانی پیامک داد: یک کار فورى دارم و مى خواهم زنگ بزنم؛ مى شود همین حالا زنگ بزنم؟…