سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

  بیش از 4000 ساعت فرصت باقیست !! مقاله انگیزشی از جناب علیرضا افشار  آیا فکر می کنی با فرار از موقعیت ناخوشایندی که برای خودت در این شش ماه…