تبلیغات

فرایند

کانال کنکور 100

کانال کنکور 100

طرح های مشاوره ای کنکور استاد رضا اصغری

آخرین ارسال های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
1 155 fns4565
1 52 fns4565
0 84 konkkoori95
0 101 konkkoori95
0 51 reza-asghari
0 56 reza-asghari
0 54 reza-asghari
0 52 reza-asghari

میزان شهریه دانشگاه شبانه 96

33 بازدید

میزان شهریه دانشگاه شبانه 96

میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 

 مرکز مشاوره  استاد رضا اصغری  

ارتباط با استاد اصغری و ثبت نام مشاوره  : 09120059237


 

در رابطه با دانشگاه شبانه که عنوان آن به دوره های تحصیلی نوبت دوم تغییر یافته است باید بگوییم که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته این امکان را خواهند داشت تا رشته‌های تحصیلی نوبت دوم را انتخاب نمایند. مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از رشته‌های تحصیلی دوره‌های نوبت دوم همانند مواد امتحانی و ضرایب رشته مربوط در دوره روزانه است.نکته دیگری که در خصوص دوره های تحصیلی نوبت دوم باید بدانید این است که به دلیل عدم ارائه خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و مسائل رفاهی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره‌های نوبت دوم بنابراین پیشنهاد می کنیم انتخاب خود را بومی کرده و کد رشته‌های شهر محل سکونت خود را انتخاب نمایید.در رابطه با ساعات تشکیل کلاس های دوره نوبت دوم (شبانه) نیز توجه داشته باشید که ساعات تشکیل کلاس ها بستگی به دانشگاه پذیرنده دارد.

نحوه اعطای مدرک و انتقال دانشجویان دوره های تحصیلی شبانه( نوبت دوم )

در خصوص انتقال دانشجویان دوره های شبانه (نوبت دوم ) به دوره های روزانه لازم است بدانید که این امر امکان پذیر نخواهد بود و امکان انتقال دانشجویان به دوره های روزانه مجاز نخواهد بود.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که دانشجویان دوره‌های نوبت دوم تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود.همچنین در خصوص ذکر عنوان نوبت دوم در مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های شبانه (نوبت دوم) لازم است بگوییم که طبق مصوبات وزارت علوم در مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های شبانه عنوان نوبت دوم ذکر نخواهد شد.

میزان شهریه دانشگاه دوره‌های شبانه (نوبت دوم) 

آگاهی از میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم) برای دانشجویانی که قصد تحصیل در دوره های شبانه (نوبت دوم) را دارند بسیار حائز اهمیت می باشد بنابراین در خصوص میزان شهریه ثابت و متغیر در این دانشگاه به اطلاعتان می رسانیم که : میزان شهریه ثابت دانشگاه‌های اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خوارزمی، شهیدبهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و فردوسی مشهد برای گروه علوم انسانی چهار میلیون و 500 هزار ریال در هر نیمسال، شهریه متغییر هر واحد 800 هزار ریال و شهریه هر واحد پایان‌نامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، سه میلیون ریال) است.

شهریه ثابت دانشگاه‌های مذکور برای سایر گروه‌های آموزشی در هر نیمسال پنج میلیون ریال، شهریه متغییر هر واحد یک میلیون و 200 هزار ریال و شهریه هر واحد پایان‌نامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، سه میلیون ریال) است.

میزان شهریه ثابت سایر دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی دولتی گروه آموزشی علوم انسانی سه میلیون و 600 هزار ریال در هر نیمسال، شهریه متغییر هر واحد 700 هزار ریال، شهریه هر واحد پایان‌نامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، دو میلیون و 500 هزار ریال) است، همچنین میزان شهریه ثابت سایر گروه‌های آموزشی در هر نیمسال چهار میلیون ریال، شهریه متغییر هر واحد800 هزار ریال، شهریه هر واحد پایان‌نامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، دو میلیون و 500 هزار ریال) است.

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم) در مقطع کارشناسی پیوسته سال 96

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم) در مقطع کارشناسی ارشد سال 96

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم)  در مقطع دکتری سال 96

میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :1,90,000 تا 5,940,700 (ریال)

 

میزان شهریه دروس عمومی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :173,500 تا 1,055,000 (ریال)

میزان شهریه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :315,000 تا 1,060,000 (ریال)

میزان شهریه دروس پایه نظری در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :288,000 تا 1,055,000 (ریال)

میزان شهریه دروس آزمایشگاهی – عملی و کارگاهی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :417,000 تا 1,580,000 (ریال)

میزان شهریه ثابت مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :2,152,000 تا 8,495,000 (ریال)

میزان شهریه دروس عمومی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :173,000 تا 1,052,000 (ریال)

میزان شهریه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :347,000 تا 1,364,000 (ریال)

میزان شهریه دروس پایه نظری در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :290,000 تا 1,201,000 (ریال)

میزان شهریه دروس آزمایشگاهی – عملی و کارگاهی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی : 518,000 تا 1,802,000 (ریال)

میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :7,391,100 (ریال)

 

میزان شهریه متغیر نظری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :1,312,100 (ریال)

میزان شهریه متغیر عملی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :1,973,000 (ریال)

میزان شهریه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :4,921,500 (ریال)

میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :8,205,000 (ریال)

میزان شهریه متغیر نظری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی:1,971,500 (ریال)

میزان شهریه متغیر عملی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :2,955,000 (ریال)

میزان شهریه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی:4,924,000 (ریال)

میزان شهریه ثابت در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :25,050,000 تا 48,605,000 (ریال)

 

میزان شهریه متغیر نظری به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :4,605,000 تا 9,435,000 (ریال)

میزان شهریه متغیر عملی به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :5,569,000 تا 9,778,000 (ریال)

میزان شهریه پایان نامه به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :7,921,000 تا 14,970,000 (ریال)

میزان شهریه ثابت در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :30,005,000 تا 55,007,000 (ریال)

میزان شهریه متغیر نظری به ازای هر واحددر مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :5,751,200 تا 9,919,100 (ریال)

میزان شهریه متغیر عملی به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :6,958,100 تا 10,373,000 (ریال)

میزان شهریه پایان نامه به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :8,284,000 تا 19,553,300 (ریال)

 

برای کسب اطلاع از  لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی،  ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه پیام نور،  شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97 ، شهریه دانشگاه پردیس، شهریه دانشگاه پیام نور 96  می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی کنکور 100 تماس بگیرید.


 

 

عضویت در بزرگترین کانال کنکوری کشور قلب Telegram: Contact @konkur100_in


 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط مشاوره با مرکز مشاوره استاد رضا اصغری (کنکور صد)  تماس حاصل نمایید. شماره تماس 09120059237 

پاسخگویی از 12 ظهر تا 11 شب حتی ایام تعطیل

 

 

 تذکر مهم :  هرگونه استفاده مادی از مطالب کنکور 100 (سایت کنکوری ها)، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت ما هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور100 نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد .

 

 

مشاوره کنکور

 

 

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

دیدگاه شما از مطلب بالا چیست؟

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • پسورد کلیه فایل ها عبارت "http://www.reza-asghari75.ir/" می باشد.
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.