استاد رضا اصغری

کانال و اینستاگرام کنکور 100

اینستاگرام

تلگرام ما

آمار سایت
 • آمار مطالب
 • کل مطالب : 1603
 • آمار کاربران
 • تعداد نظرات: 454
 • افراد آنلاین : 28
 • آمار بازدید
 • بازديد امروز : 14,430
 • بازديد ديروز : 14,198
 • بازدید کلی : 65,356
 • برنامه تابستانه کنکور 100

  تبلیغ

  طرح های مشاوره ای کنکور استاد رضا اصغری

  تبلیغات

  کانال کنکور 100


  تغییرات منابع کنکور 96

   

  اختصاصی از کانال سایت

   

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ در یک نگاه

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ ریاضی : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ ادبیات : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ دینی : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ زبان انگلیسی : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ عربی : بدون تغییر اما عربی ۱ جزئی

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ زیست : خیلی جزئی

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ شیمی : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۱ : تغییرات کلی

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۲ : تغییرات جزئی و کلی در دو فصل

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک پیش : بدون تغییر

  تغییرات منابع کنکور 96تغییرات منابع کنکور ۹۶

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۱

  فیزیک ۱ :

  فصل ۱ :

  • حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ی ۵ از کتاب قبلی
  • اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴
  • تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ی ۴
  • تغییر مثال ۱ و اضافه شدن مثال شماره ی ۲ در صفحه ی ۵
  • تغییر توضیح انرژی جنبشی در صفحه ی ۶
  • اضافه شدن مثال شماره ۳ و ۴ و اضافه شدن شکل ۱ – ۹ به صفحه ی ۶
  • تغییر تمرین ۲ در صفحه ی ۷
  • اضافه شدن مثال شماره ی ۵ و تمرین شماره ی ۳ به صفحه ی ۸
  • تغییر پاسخ دهید ۲ در صفحه ی ۹
  • اضافه شدن مثال ۶ به صفحه ی ۹
  • تغییر تمرین ۴ در صفحه ی ۱۰
  • اضافه شدن مثال ۷ و تمرین ۵ به صفحه ی ۱۰
  • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ی ۱۱
  • اضافه شدن آزمایش کنید ۱ به صفحه ی ۱۱
  • اضافه شدن مثال ۸ به فعالیت ۲
  • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ی ۱۲
  • اضافه شدن مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ی ۱۳
  • تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ی ۱۳
  • اضافه شدن فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ی ۱۴
  • تغییر توضیح انرژی باد در صفحه ی ۱۷
  • تغییر توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ی ۱۹
  • اضافه شدن زندگی نامه ی شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱
  • اضافه شدن فعالیت ۶ به صفحه ی ۲۱
  • تغییر پرسشها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های اضافی در صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶

  تغییرات منابع کنکور 96

  فصل ۲

  • اضافه شدن شکل های ۲ – ۱ و ۲ – ۲  به صفحه ی ۲۸
  • اضافه شدن زندگی نامه ی آندره سلسیوس به صفحه ی ۲۹
  • حذف ساخت دماسنج ومدرج­ساختن­دماسنج­که­درکتاب­قبلی­درصفحه­ی ۳۴ قرار داشت
  • اضافه شدن شکل ۲ – ۳ و فعالیت ۲ در صفحه ی ۳۰
  • اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی در صفحه ی ۳۱
  • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن شاطر به صفحه ی ۳۳
  • تغییر توضیح رسانش گرما در صفحه ی ۳۴
  • اضافه شدن فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ی ۳۵
  • اضافه شدن آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ در صفحه ی ۳۶
  • تغییر توضیحات گرمای ویژه در صفحه ی ۳۸
  • تغییر فناوری و کاربرد در صفحه ی ۳۶
  • تغییر در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹
  • اضافه شدن مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ی ۴۰
  • تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو در صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۴۵

  تغییرات منابع کنکور 96

  فصل ۳

  • اضافه شدن ساختار اتمی در صفحه ی ۴۷
  • به علت تغییرات کلی بیشتر تشابه های این بخش گفته می شود .
  • یکسان بودن توضیحات پایستگی انرژی و آذرخش یا تخلیه ی الکتریکی در صفحات ۵۰ و ۵۳
  • یکسان بودن مصرف انرژی الکتریکی در صفحه ی ۶۶
  • یکسان بودن توان الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۷
  • بهای انرژی الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۹

  فصل ۴

  • تغییر پاسخ دهید ۱ در صفحه ی ۷۸
  • اضافه شدن شکل ۴ – ۱ و ۴ – ۳ در صفحه ی ۷۸
  • اضافه شدن توضیحاتی به متن در صفحه ی ۷۹
  • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن سنان در صفحه ی ۸۱
  • تغییر فعالیت ۴ و شکل ۴ – ۹ در صفحه ی ۸۳
  • اضافه شدن فعالیت ۵ در صفحه ی ۸۴
  • اضافه شدن ویژگی های تصویر در آینه ی تخت و کامل تر شدن آن در صفحه ی ۸۴
  • اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ی ۸۵
  • تغییر توضیح کانون آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۶
  • تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۷
  • اضافه شدن فعالیت ۸ در صفحه ی ۸۷
  • تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ی ۸۸
  • اضافه شدن فعالیت ۹ در صفحه ی ۹۰
  • اضافه شدن فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ی ۹۱
  • تغییر توضیح کانون آینه ی محدب در صفحه ی ۹۱
  • تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه های محدب در صفحه ی ۹۲
  • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۹۲
  • اضافه شدن فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۹۳
  • اضافه شدن فعالیت ۱۳ و مثال ۱ به در صفحه ی ۹۴
  • اضافه شدن معادله ی آینه های کروی به صفحه ی ۹۴
  • اضافه شدن مثال ۲ و مثال ۳ و تمرین ۱ به صفحه ی ۹۵
  • اضافه شدن فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ی ۹۶
  • تغییر مثال ۵ و ۶ در صفحه ی ۹۷
  • اضافه شدن مثال ۷ در صفحه ی ۹۸
  • اضافه شدن پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ی ۹۹
  • اضافه شدن فعالیت ۱۵ در صفحه ی ۱۰۰
  • تغییر پرسش های و مسائل در صفحات ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵

  تغییرات منابع کنکور 96

  فصل ۵

  • تغییر آزمایش کنید ۲ در صفحه ی ۱۰۸
  • اضافه شدن زندگی نامه ی ویلبرورد اسنل به صفحه ی ۱۱۰
  • اضافه شدن قانون اسنل و توضیحات آن در صفحه ی ۱۱۰
  • اضافه شدن تمرین ۱ در صفحه ی ۱۱۱
  • اضافه شدن فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ی ۱۱۲
  • اضافه شدن مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ی ۱۱۳
  • آوردن زندگی نامه ی ابن هیثم در صفحه ی ۱۱۴
  • تغییر جدول ضریب شکست مواد در صفحه ی ۱۱۴
  • تغییر توضیح زاویه حد در صفحه ی ۱۱۶
  • اضافه شدن آزمایش کنید ۵ در صفحه ی ۱۱۶
  • اضافه شدن مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ی ۱۱۷
  • تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در متن کتاب در صفحه ی ۱۱۹
  • اضافه شدن توضیح طیف نور سفید در صفحه ی ۱۲۱
  • اضافه شدن مثال ۶ در صفحه ی ۱۲۲
  • تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
  • تغییر ویژگی های عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
  • تغییر آزمایش کنید ۷ در صفحه ی ۱۲۴
  • تغییر کپی کردن از نام در صفحه ی ۱۲۴
  • اضافه شدن فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ی ۱۲۶
  • اضافه شدن فعالیت ۱۰ در صفحه ی ۱۲۸
  • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۱۳۰
  • اضافه شدن معادله عدسی ها در صفحه ی ۱۳۰
  • اضافه شدن تمرین ۳ در صفحه ی ۱۳۲
  • تغییر مثال ۹ در صفحه ی ۱۳۳
  • اضافه شدن مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۱۳۵
  • اضافه شدن سه خط به متن درس در صفحه ی ۱۴۰
  • تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۲

  • اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئور گالیله در صفحه ی ۲
  • اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸
  • اضافه شدن اضافه شدن تمرین ۳ – ۴ در صفحه ی ۶۵
  • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :

  فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .

  • سوالات ۱ و ۲ و ۴ در بخش پرسش های فصل ۵ در صفحه ی ۱۱۶
  • سوالات ۱ تا ۱۰ در بخش مسئله های فصل ۵ در صفحه های ۱۱۶ و ۱۱۷
  • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :
  • فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .
  • تمرین ۶ – ۱ در صفحه ی ۱۲۰
  • حالت های ماده در صفحه ی ۱۲۷
  • فعالیت ۶ – ۲ در صفحه ی ۱۲۸
  • انتقال گرما در صفحه ی ۱۴۴
  • یکسان بودن تمارین و مسئله های بخش ۶

  تغییرات منابع کنکور 96

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۳

  • اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ی ۱۵۲
  • توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ی ۱۵۸
  • تغییر سوالات در قسمت مسئله ها در صفحه ی ۱۶۸
  • اضافه شدن سوال ۹ در صفحه ۱۶۹ و بخش مسئله ها

   

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / عربی ۱

  تغییرات در درس عربی اول دبیرستان ، فقط در درس ۱ آن هم به صورت جزئی و در حد کم و زیاد شدن بعضی عنوان ها در بخش قواعد (یادآوری قواعد دوره راهنمایی) و تمرینات است و متن درس و سایر بخش ها تغییر نکرده است .


  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست دوم

  تغییر جزئی در تصویر ماهی در صفحه ی ۱۱۴

   

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست سوم

  حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰

   

  تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست پیش دانشگاهی

  • تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خط آخر در صفحه ی ۹
  • تبدیل ژن به DNA در خط اول در صفحه ی ۳۰
  • تغییر در مورد ۵ شکل در صفحه ی ۱۶
  • تغییر مختصر در توضیح شکل در صفحه ی ۲۴
  • تبدیل کلمه ی بیگانه به گونه ی دیگری در خط یازدهم در صفحه ی ۴۳
  • تغییر مختصر در جمله ی ۴ تا مانده به آخر در صفحه ی ۹۵
  • اضافه شدن یک جمله به خط پنجم در صفحه ی ۱۱۸
  • تبدیل کلمه ی هرگز به معمولاً در خط بالای بیشتر بدانید در صفحه ی ۱۱۸
  • اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ی ۱۲۱
  • اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی در صفحه ی ۱۸۹

  تغییرات منابع کنکور 96

  با آرزوی بهترین ها برای شما کنکوری های عزیز

  منبع : گروه مشاوره نام

   

   

  درباره : کتب درسی , تغییرات کتاب های درسی ,
  برچسب ها : تغییرات منابع کنکور ۹۶ , منابع کنکور ۹۶ , کنکور ۹۶ , کنکور , تغییرات منابع کنکور ۹۶ ریاضی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ ادبیات , تغییرات منابع کنکور ۹۶ دینی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ زبان انگلیسی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ عربی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ زیست , تغییرات منابع کنکور ۹۶ شیمی , تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۱ , تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۲ , تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک پیش , منابع فیزیک کنکور , منابع زیست شناسی کنکور , منابع دین و زندگی کنکور , منابع ادبیات کنکور , منابع زبان انگلیسی کنکور , منابع عربی کنکور ,
  بازدید : 1544 تاریخ : چهارشنبه 31 شهريور 1395 نویسنده : رضا اصغري | نظرات ()

  اردوی نوروزی

  ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  تبلیغات

  استاد رضا اصغری

  اطلاعات کاربری
 • عضو شويد
 • نام کاربری :
  رمز عبور :

 • فراموشی رمز عبور؟
 • عضویت سریع
 • نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
  آرشیو
 • 1397
 • 1396
 • 1395
 • 1394
 • 1393
 • 1392
 • موضوعات
 • دكتري
 • سوالات کنکور دکتری 93
 • سوالات کنکور دکتری 92
 • کارشناسی ارشد
 • سوالات کنکور ارشد
 • جزوات کنکوری
 • زبان و ادبیات فارسی
 • عربی
 • دین و زندگی
 • زبان انگلیسی
 • ریاضی حسابان دیفرانسیل
 • فیزیک
 • شیمی
 • زیست شناسی
 • ریاضیات گسسته
 • جبر و احتمال
 • هندسه
 • آمار و مدلسازي
 • جزوات رشته انسانی
 • زمین شناسی
 • دانلود آزمونهای آزمایشی
 • گزينه 2
 • گاج
 • قلمچي
 • سنجش
 • رزمندگان
 • پیشرفت تحصیلی
 • فار
 • تست قرمز
 • سوالات کنکور خارج از کشور
 • خارج از کشور رشته ریاضی
 • خارج از کشور رشته تجربی
 • دانلود سوالات کنکورسراسري
 • تجربي
 • رياضي
 • انساني
 • سوالات امتحانات نهایی
 • امتحان نهایی سال سوم
 • امتحان نهایی سال چهارم
 • مشاوره
 • مقالات مشاوره ای
 • مصاحبه با نفرات برتر کنکور
 • مشاوره تحصیلی
 • روش مطالعه دروس
 • فیلم های آموزشی
 • کنکور آسان است
 • ونوس
 • فرصت برابر
 • سایر
 • تصاویر
 • تصویر
 • مجلات آموزشی
 • قلمچی
 • پیک سنجش
 • سوالات تستی
 • تست های درس ادبیات
 • تست های درس ریاضی
 • تست های درس زیست
 • تست های درس شیمی
 • تست های درس فیزیک
 • راهنمای انتخاب رشته
 • نکات مهم انتخاب رشته
 • معرفی رشته هادانشگاهی
 • معرفی دانشگاه ها
 • کتب درسی
 • دانلود کتاب های درسی
 • حل المسائل کتاب درسی
 • تغییرات کتاب های درسی
 • بانک اطلاعاتی کنکور
 • اخبار آموزشی
 • بودجه بندی دروس کنکور
 • کارنامه نفرات برتر کنکور
 • برنامه آزمون های مختلف
 • نقد سوالات آزمون سراسری
 • نرم افزارهای کنکوری
 • سوالات المپیاد
 • المپیاد ریاضی
 • المپیاد فیزیک
 • المپیاد شیمی
 • المپیاد زیست شناسی
 • المپیاد کامپیوتر
 • المپیاد نجوم
 • المپیاد ادبی
 • کدهای اختصاصی

  دریافت کد آیفریم حرفه ای یا نمایش یک صفحه در صفحه دیگر

  دریافت کد افزایش بازدید

  Code Center